Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

VÝZVA pro neziskové organizace (nadace, nemocniční zařízení, školská zařízení atd.

Každý měsíc v pracovním tandemu Julie Růžičková a Annabelle Diamantino uskutečníme jednu přednášku zdarma

Osvěta a vzdělávání jsou jedním ze tří pilířů činnosti Filantie. Proto jsme otevřeli vzdělávací akademii LiveTheDay, kde si jednotlivci i komerční organizace, jakož i školská zařízení v rámci DVPP mohou vybrat ze široké nabídky kurzů, seminářů a přednášek. Chceme pomáhat všem a proto jsme vyhlásili tuto výzvu.

Každý měsíc zdarma ve vybrané organizaci poskytneme přednášku na téma Mezilidské vztahy jako zdroj (ne-)fungující firmy v rámci přednáškového cyklu #časotevřítoči. 

Jak jsme v současné době svědky, patologické vztahy se nevyhýbají žádné sféře, ani sféře neziskové. Cílem Nadačního fondu Filantie je pomáhat, podporovat, otevírat oči, diskutovat s lidmi, dokazovat, že zdravé vztahy na pracovišti mají představovat zdroj jak pro rozvoj jednotlivce v rámci dané firmy, tak i společnosti. 

Podmínky:

  • přednáška se uskuteční v prostorách dané organizace;
  • časová dotace přednášky je 60 minut včetně diskuse;

    V případě většího počtu zájemců bude výběr dané firmy podléhat rozhodnutí přednášejících na základě stanovených faktorů. Jeden z těchto činitelů primárně představuje naléhavost situace. Protože chceme pomáhat tady a teď.

Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat. Pokud máte zájem reagovat na tuto výzvu, napište nám zprávu na adresu AnnabelleDiamantino@filantia.cz

Pokud chcete podpořit rozvoj dobrých vztahů na Vašem pracovišti, rádi Vám budeme nápomocní. Seznámení se s tématem Vztahová kultura je tím prvním a nezbytným krokem. 

Těšíme se na shledání,

                        Julie Růžičková a Annabelle Diamantino.