Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Svépomocná sebezkušenostní skupina

projekt nadačního fondu získal záštitu MHMP

Svépomocná sebezkušenostní skupina „Zdraví bez mobbingu a bossingu“ (ZBMB), která je součástí mezinárodního společenství zabývajícího se  otázkami násilí a vztahové patologie na pracovišti (Anti-Mobbing-International) zahájí svoje aktivity v ČR dne 18.12. 2020 

Více informací o projektu zde