Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia znamená společenství s idylickými mezilidskými vztahy (jak vznikl název Filantia? slovo filantropie, které nejen charakterizuje naši činnost, ale v původním řeckém významu také vyjadřuje lásku k člověku. K filantropii se připojila bájná země Arkadia, prostá všech intrik)

O nás

Správní rada nadačního Fondu Filantia

Ing. Jiří Devát

"Věřím, že se Filantii podaří zahájit diskusi o patologických vztazích na pracovišti s pokorou, respektem a otevřeností. Že zaujmeme veřejnost – v zaměstnání jsou v Česku více jak dvě pětiny celé populace – i firmy, které pochopí, že kolektiv je více než jen součet zaměstnanců. Budoucnost Filantii jistě odhalí mnohem více příležitostí, než si dnes dokážeme představit. Musíme jen s pokorou naslouchat." Jiří Devát, předseda správní rady

Jiří Devát během své kariéry zastával vysoké manažerské pozice v Microsoftu, Cisco Systems a Czech Airlines. Díky tomu se stal uznávaným lídrem pro rozvoj obchodních strategií nadnárodních společností.

Jiřího můžete sledovat také na Linkedin
JiriDevat@filantia.cz

Více o Jiřím a jeho motivaci k angažování ve Filantii vám prozradí tento rozhovor

Julie Růžičková

"Mobbing se děje, psychopati zneužívají své síly a dochází k destrukci vztahů, což se z firem přenáší i do rodin. My jsme odhodlaní veřejně pojmenovávat, co se děje, vysvětlovat celou problematiku, radit, vzdělávat, vstupujeme možná na tenký led, ale s opravdovou vírou a odhodláním měnit stav k lepšímu." Julie Růžičková, členka správní rady

Julie Růžičková se věnuje práci v nadačním sektoru posledních 8 let. Před tím pracovala jako šéfredaktora, tisková mluvčí a PR manažerka pro projekty zaměřené na vzdělávání. Svoji kariéru odstartovala v Microsoftu, kde pracovala na obchodních a marketingových pozicích 13 let.

Julii můžete sledovat také na Linkedin
JulieRuzickova@filantia.cz 

Mgr. Miroslav Škoda

"Dívám se na problematiku vztahů manažersky, byznysově. Cílem je efektivita pracovních týmů, nástrojem kultivace prostředí. V tom bychom mohli s majiteli, řediteli a HR manažery najít společnou řeč. Řídím se pravidlem: „Žádná očekávání – žádná zklamání.“ Hlavně zachovat střízlivou a věcnou debatu, protiví se mi ideologická hysterie ve stylu „me too“." Miroslav Škoda, člen správní rady   

Miroslav Škoda je konzultant pro lidské zdroje, komunikaci a marketing. Řídil 11 let rádio Frekvence 1. Jako projektový manažer stál za vznikem Rádia ZET. Na Slovensku se podílel na restrukturalizaci rádia Okey a jeho začlenění do skupiny Lagardere Active Radio International. Vybudoval společnou redakci Frekvence 1 a Evropy 2 a optimalizoval síť regionální redakcí těchto rádií. V roli vedoucího programu nebo dramaturga stojí za desítkami úspěšných pořadů, show a moderátorů. Za více než dvacet let v médiích má bohaté zkušenosti s managementem výrazných až hraničních osobností a s řešením krizových situací.  

Miroslava můžete sledovat také na Linkedin 
MiroslavSkoda@filantia.cz 

V rozhovoru s Miroslavem se dozvíte hodně o jeho zkušenostech a postojích

 Mgr. Ivana Křenová

"Mobbing může obsahovat agresivní útoky již od samotného začátku. V takových situacích je potom „pochopení a podpora“ lidem, kteří se stali terčem psychického násilí, tím nejlepším, co pro ně v takové situaci můžeme udělat." Ivana Křenová, členka správní rady

Ivana Křenová je  režisérka, dramaturgyně a scénáristka. Vystudovala televizní specializaci na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy a posléze dokumentární tvorbu na FAMU. Od roku 1995 spolupracuje s Českou televizí, především na dokumentárních filmech a publicistických pořadech se sociální problematikou. Od roku 2014 pak jako scénáristka a režisérka začala spolupracovat i s tv Nova tv Prima. V letech 2016 – 2019 vedla filmový obor na VOŠ Michael. V současné době pracuje nejen pro televize, ale je zároveň majitelkou produkční společnosti WasabiProduction, která je zaměřena na výrobu audiovizuálních děl.

IvanaKrenova@filantia.cz 

Statut nadačního fondu Filantia

Hlavním záměrem Nadačního fondu Filantia je podpora rozvoje osobnosti jednotlivce i celé společnosti s cílem podnítit pozitivní změny v oblasti pracovně právních vztahů v prostředí velkých firem, v akademické sféře, ve státním sektoru apod. Účelem je podpora rozvoje zdravé firemní kultury založené na atraktivní propozici firemních hodnot. Prostřednictvím projektů a zapojením odborníků s různých profesních sfér je snahou Filantie vzdělávat společnost v oblasti témat psychického násilí v pracovně právních vztazích, jakož i osobních, nabízet prostřednictvím širší osvětové činnosti správné metody vhodné k prevenci a eliminaci těchto jevů, poskytovat odbornou i právní pomoc obětem. Záměrem nadačního fondu je účastnit se veřejně prospěšných projektů, organizovat sbírky, podporovat fundraisingové aktivity s vizí naplnit předsevzetí prostřednictvím popularizační činnosti, vzdělávacích programů rozličných mediálních forem, psychologických konzultací či právní poradenské činnosti v kooperaci s ideově spřízněnými institucemi působícími ve sféře sociální, kulturní či v oblasti vzdělání.

Správní rada nadačního fondu Filantia

Ing. Jiří Devát
předseda rady

Mgr. Ivana Křenová
členka správní rady

Mgr. Miroslav Škoda
člen správní rady

Julie Růžičková
členka správní rady

Blanka Loužecká
revizor


PhDr. Martin Marcel
koordinátor Nadačního fondu

MarcelMartin@filantia.cz


Expertní dobrovolníci

Annabelle Diamantino

Annabelle strávila většinu svého profesního života prací v online technologickém odvětví. Po ukončení studia informatiky na univerzitě v Torontu pracovala 12 let jako regionální IT manažerka v Havas Prague. V roce 2010 založila dva technologické startupy, jeden se zaměřením na náborová řešení. Po prodeji obou podniků řídila filantropický projekt překladu knihy o ekonomii do 9 jazyků, která byla zdarma distribuována v zemích bývalého Sovětského svazu. Její zkušenosti s budováním a péčí o silné týmy ji vedly k tomu, aby se ujala projektů jako zprostředkovatelka zaměstnanců, kde její rolí bylo poskytovat mediační služby a spolupracovat se stranami sporu na dosažení vzájemně uspokojivého řešení.

Annebelle se podílí na rozvoji vzdělávací akademie LiveTHEday a dlouhodobé strategie Filantie.

Annabelle můžete sledovat také na Linkedin
AnnabelleDiamantino@filantia.cz

Více o Annabelle vám prozradí tento rozhovor

PhDr. Pavel Beňo

PhDr. Pavel Beňo vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK. Je zakladatelem občanského sdružení Práce a vztahy, kde již v roce 1999 vznikla první česká poradna pro zaměstnance, kteří se stali terčem mobbingu a bossingu. Je autorem knih Šarmantní násilníci a Můj šéf, můj nepřítel. V roce 2015 spoluzaložil Antimobbingový klub (AMC) Praha.

Pavel Beňo pomohl vybudovat projekt Svépomocné vztahové skupiny Filantia, který se inspiroval zahraniční praxí a je garantem aktivit Nadačního fondu Fiantia.

Mgr. Jitka Nesnídalová

Jitka vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK. Je psycholožka, která se v rámci své psychologické praxe dlouhodobě věnuje klientům s narušenou sebedůvěrou, úzkostmi či syndromem vyhoření. Je autorkou knih "Bavte se tím, co vás živí" a "Maminko, důvěřuj si". Také je velkou propagátorkou řízených relaxací, které natáčí na svém YouTube kanále. V roce 2021 založila neziskovou organizaci Sunshine, která poskytuje psychologickou pomoc lidem potýkajícími se následky pandemie onemocnění Covid-19. S otázkou šikany na pracovišti se setkala v rámci psychologického pracoviště, které působilo v jednom zařízení státní sféry. S problematikou šikany se tam na ni obraceli zaměstnanci, přičemž si uvědomila, jak závažný a rozšířený je mobbing i bossing a jak je výsostně důležité upozorňovat na šikanu na pracovišti a bojovat proti ní.

Diana Lokajíčková

Diana vystudovala na Karlově Univerzitě obor právo a právní věda. Je zkušená mediátorka s praxí podnikové, advokační a rodinné mediace. Je absolventkou několika zahraničních studijních stáží. 

Diana se aktivně účastní projektů Fialntia - Svépomocná skupina a poradna.


Nadační fond Filantia, Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, je zapsaný v nadační rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 1844

IČ: 09487131

Bankovní spojení: 26810300/5500

Datová schránka: NADAČNÍ FOND FILANTIA (huwxkch)


Staňte se partnerem nadačního fondu Filantia a pomozte s námi dosáhnout pozitivních změn!

  • Můžete přispět libovolnou částkou ve prospěch účtu nadačním fondu Filantia 26810300/5500
  • Koupí předmětu v našem eshopu podpoříte aktivity fondu Filantia
  • Účastí na kurzech a seminářích získáte přátele, ale také dovednosti a znalosti pro váš osobní rozvoj
  • Realizací odborných workshopů Filantia ve vaší firmě podpoříte pozitivní změny 
  • Napište nám! Vaše názory, vaše zkušenosti nás obohatí, vaše odhodlání měnit pracovní klima nám dá motivaci. Využijte pro sdělení vašeho dotazu, žádosti anebo komentáře tento formulář

Děkujeme za podporu! Váš tým nadačního fondu Filantia