Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti

O nás

Správní rada nadačního Fondu Filantia

Ing. Jiří Devát

"Věřím, že se Filantii podaří zahájit diskusi o patologických vztazích na pracovišti s pokorou, respektem a otevřeností. Že zaujmeme veřejnost – v zaměstnání jsou v Česku více jak dvě pětiny celé populace – i firmy, které pochopí, že kolektiv je více než jen součet zaměstnanců. Budoucnost Filantii jistě odhalí mnohem více příležitostí, než si dnes dokážeme představit. Musíme jen s pokorou naslouchat." Jiří Devát, předseda správní rady

Jiří Devát během své kariéry zastával vysoké manažerské pozice v Microsoftu, Cisco Systems a Czech Airlines. Díky tomu se stal uznávaným lídrem pro rozvoj obchodních strategií nadnárodních společností.

Jiřího můžete sledovat také na Linkedin
JiriDevat@filantia.cz

Více o Jiřím a jeho motivaci k angažování ve Filantii vám prozradí tento rozhovor

Mgr. Miroslav Škoda

"Dívám se na problematiku vztahů manažersky, byznysově. Cílem je efektivita pracovních týmů, nástrojem kultivace prostředí. V tom bychom mohli s majiteli, řediteli a HR manažery najít společnou řeč. Řídím se pravidlem: „Žádná očekávání – žádná zklamání.“ Hlavně zachovat střízlivou a věcnou debatu, protiví se mi ideologická hysterie ve stylu „me too“." Miroslav Škoda, člen správní rady   

Miroslav Škoda je konzultant pro lidské zdroje, komunikaci a marketing. Řídil 11 let rádio Frekvence 1. Jako projektový manažer stál za vznikem Rádia ZET. Na Slovensku se podílel na restrukturalizaci rádia Okey a jeho začlenění do skupiny Lagardere Active Radio International. Vybudoval společnou redakci Frekvence 1 a Evropy 2 a optimalizoval síť regionální redakcí těchto rádií. V roli vedoucího programu nebo dramaturga stojí za desítkami úspěšných pořadů, show a moderátorů. Za více než dvacet let v médiích má bohaté zkušenosti s managementem výrazných až hraničních osobností a s řešením krizových situací.  

Miroslava můžete sledovat také na Linkedin 
MiroslavSkoda@filantia.cz 

V rozhovoru s Miroslavem se dozvíte hodně o jeho zkušenostech a postojích

 Mgr. Ivana Křenová

"Mobbing může obsahovat agresivní útoky již od samotného začátku. V takových situacích je potom „pochopení a podpora“ lidem, kteří se stali terčem psychického násilí, tím nejlepším, co pro ně v takové situaci můžeme udělat." Ivana Křenová, členka správní rady

Ivana Křenová je  režisérka, dramaturgyně a scénáristka. Vystudovala televizní specializaci na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy a posléze dokumentární tvorbu na FAMU. Od roku 1995 spolupracuje s Českou televizí, především na dokumentárních filmech a publicistických pořadech se sociální problematikou. Od roku 2014 pak jako scénáristka a režisérka začala spolupracovat i s tv Nova tv Prima. V letech 2016 – 2019 vedla filmový obor na VOŠ Michael. V současné době pracuje nejen pro televize, ale je zároveň majitelkou produkční společnosti WasabiProduction, která je zaměřena na výrobu audiovizuálních děl.

IvanaKrenova@filantia.cz 

Julie Růžičková

"Mobbing se děje, psychopati zneužívají své síly a dochází k destrukci vztahů, což se z firem přenáší i do rodin. My jsme odhodlaní veřejně pojmenovávat, co se děje, vysvětlovat celou problematiku, radit, vzdělávat, vstupujeme možná na tenký led, ale s opravdovou vírou a odhodláním měnit stav k lepšímu." Julie Růžičková, členka správní rady

Julie Růžičková se věnuje práci v nadačním sektoru posledních 8 let. Před tím pracovala jako šéfredaktora, tisková mluvčí a PR manažerka pro projekty zaměřené na vzdělávání. Svoji kariéru odstartovala v Microsoftu, kde pracovala na obchodních a marketingových pozicích 13 let.

Julii můžete sledovat také na Linkedin
JulieRuzickova@filantia.cz 

Statut nadačního fondu Filantia

Účel nadační fondu Filantia je veřejně prospěšný a dobročinný. Účelem je podpora rozvoje osobnosti jednotlivce i celé společnosti s cílem vytvořit pozitivní změny v oblasti pracovně právních vztahů v prostředích firem, akademické sféry, vzdělávacích institucích. Účelem je podpora rozvoje zdravé firemní kultury založené na atraktivní propozici firemních hodnot. Prostřednictvím projektů a zapojením odborníků je účelem nadačního fondu vzdělávat společnost v oblasti témat psychického násilí v pracovně právních vztazích jakož i osobních, popularizovat správné metody vhodné k eliminaci těchto jevů, poskytovat odbornou i právní pomoc obětem. Účelem nadačního fondu je organizovat sbírky a fundraisingové aktivity ve prospěch vlastních projektů – vzdělávacích, popularizačních, jako i ve prospěch ostatních sociálních, kulturních a vzdělávacích organizací.

Správní rada nadačního fondu Filantia

Ing. Jiří Devát
předseda rady

Mgr. Ivana Křenová
členka správní rady

Mgr. Miroslav Škoda
člen správní rady

Julie Růžičková
členka správní rady

Blanka Loužecká
revizor


Lenka Adámková
koordinátorka nadačního fondu


Nadační fond Filantia, Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, je zapsaný v nadační rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 1844

IČ: 09487131

Bankovní spojení: 26810300/5500

Datová schránka: NADAČNÍ FOND FILANTIA (huwxkch)


Staňte se partnerem nadačního fondu Filantia a pomozte s námi dosáhnout pozitivních změn!

  • Můžete přispět libovolnou částkou ve prospěch účtu nadačním fondu Filantia 26810300/5500
  • Koupí předmětu v našem eshopu podpoříte aktivity fondu Filantia
  • Účastí na kurzech a seminářích získáte přátele, ale také dovednosti a znalosti pro váš osobní rozvoj
  • Realizací odborných workshopů Filantia ve vaší firmě podpoříte pozitivní změny 
  • Napište nám! Vaše názory, vaše zkušenosti nás obohatí, vaše odhodlání měnit pracovní klima nám dá motivaci. Využijte pro sdělení vašeho dotazu, žádosti anebo komentáře tento formulář

Děkujeme za podporu! Váš tým nadačního fondu Filantia