Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Výpověď dohodou

Pozor!! Nic takového, jako „výpověď dohodou“ neexistuje.

Mám šéfa (zároveň je to majitel firmy), který při jednání s podřízenými nedodržuje základní pravidla slušnosti – ponižuje, zesměšňuje, má sexistické narážky. Práce je za celkem slušné peníze, ale už to nemíním snášet, proto jsem se rozhodla, že u něj skončím. Chtěla bych dát výpověď dohodou. Mám nárok na odstupné? 

 

odpovídá Miroslav Škoda, konzultant a manažer:

 

Pozor!! Nic takového, jako „výpověď dohodou“ neexistuje. Pracovní poměr jde v podstatě ukončit dvěma základními způsoby – jeden z nich je výpověď, druhý dohoda. Jde tedy o dva zcela odlišné instrumenty. Sousloví „výpověď dohodou“ je proto oxymóron, protimluv…

Principiální rozdíl je v tom, že výpověď je jednostranný akt – zaměstnanec nebo zaměstnavatel ukončuje poměr bez ohledu na vůli nebo přání protistrany. Kdežto dohoda (už z podstaty toho slova) je domluvou obou stran, tedy zohlednění přání a vůle protistrany a nalezení přijatelného kompromisu.   

Prakticky to znamená, že při výpovědi jsou všechny okolnosti ukončení pracovního poměru (výpovědní lhůty, výpovědní důvody a případné odstupné – viz Zákoník práce § 50 až §53) předepsané zákonem, aby „rozchod“ proběhl snadno, rychle a bez zbytečných dohadů. Zákon prostě chrání Vás, tak ale i zaměstnavatele, před případnou zlovůlí toho druhého; a stojí za poznámku, že Vás zaměstnance - jako „slabší“ stranu - chrání výrazně více; proto je dohoda vždy na zváženou - výhodu větší ochrany při dohodě automaticky ztrácíte…   

Dohoda je instrument pro případ, že zákonný předpis úplně nevyhovuje konkrétní situaci a Vašim představám, jak má pracovní poměr skončit. V takovém případě si můžete domluvit svoje vlastní pravidla, podle kterých ukončení pracovního poměru proběhne. Například můžete navrhnout, že ukončení pracovního poměru může být rychlejší - tedy bez výpovědní lhůty. Lze třeba sjednat specifické odstupné. A tak dále… Vždy ale musí jít o DOHODU! Tj. navrhovat může jeden nebo druhý, ale schválit musí oba! Proto vždy zvažte, jestli jsou individuálně dohodnutá pravidla výhodnější, než zákonem daný výpovědní proces. Dohodu je prostě potřeba dobře promyslet. A nezapomínat, že dohoda obvykle znamená, že něco získáváte, ale zároveň se něčeho vzdáváte.

 

Nicméně zpět k praktické části a Vaší otázce:

  • můžete podat výpověď, pak Vás čekají dva měsíce výpovědní lhůty a žádné odstupné
  • můžete se ohradit proti jednání Vašeho šéfa a trvat na slušném zacházení (což je jen správně!) Pokud na Vaše výtky zareaguje hystericky a bude se Vás chtít zbavit, máte velkou šanci na odstupné; nicméně je férové připomenout, že taková situace bude náročnější na Vaši psychiku
  • můžete se zkusit dohodnout na čemkoliv, co vyhoví Vám a zároveň Vašemu šéfovi…