Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Zaměstnavatel mě chce donutit k podání výpovědi

Filantia ve spolupráci s advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS připravila odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy v rámci pracovněprávní oblasti.

Zaměstnavatel mě chce donutit k podání výpovědi, tuším však, že je to pro mě finančně nevýhodné.

V prvé řadě je potřeba zmínit, že výpověď je jednostranným právním jednáním a je tak pouze na úvaze zaměstnance (pokud tedy není zaměstnanci dána výpověď již ze strany zaměstnavatele), zda k takovému kroku přistoupí či nikoliv, v žádném případě nesmí být k tomuto kroku zaměstnanec donucen. V případě, že je na zaměstnance ze strany zaměstnavatele již dlouho vyvíjen nátlak, neměl by mu za žádných okolností podlehnout. V takových situacích bývá pro zaměstnance nejjednodušší kontaktovat právního zástupce, který mu následně může být s ukončením pracovního poměru (případně s dalším - avšak bezproblémovým - pokračováním v pracovním poměru) nápomocen, záleží totiž vždy na okolnostech daného případu, což se odráží i v samotné finanční výhodnosti.

I v případě, kdy by zaměstnanci byla dána výpověď ze strany zaměstnavatele, nemusí to nutně znamenat, že půjde o platné skončení pracovního poměru. Aby totiž byla výpověď považována za platnou, musí splňovat veškeré striktně dané podmínky. V praxi se často setkáváme s výpověďmi, které tyto podmínky nesplňují, či nekalými praktikami zaměstnavatelů, kdy je například zaměstnanec donucen podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru. Tato jednání ze strany zaměstnavatele následně u soudu ve většině případů úspěšně zneplatníme ve prospěch zaměstnance.

V případě potřeby cokoliv blíže konzultovat, neváhejte advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS na e-mailové adrese: info@plickapartners.cz či na telefonním čísle: +420 212 344 444, kontaktovat. Právní tým PLICKA & PARTNERS je Vám v rámci řešení jakýchkoliv problémů (nejen v rámci oblasti pracovněprávní), kdykoliv k dispozici. Díky spolupráci s Nadačním Fondem Filantia je Vám tak schopna nabídnout své služby za co nejvýhodnějších podmínek.

Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS ke shora uvedenému dodává, že je ke každému klientovi, nejčastějším dotazům navzdory, potřeba přistupovat individuálně stejně jako k jeho případu. Odpovědi této advokátní kanceláře nepředstavují doporučení uskutečnit či neuskutečnit jakékoliv konkrétní faktické či právní kroky, aniž by tyto byly bez předběžného projednání s advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS náležitě konzultovány a písemně odsouhlaseny.

Nadační fond Filantia si vybral spolupráci právě s touto advokátní kanceláří nejen z důvodu vysokých morálních a etických hodnot, které tato advokátní kancelář prosazuje, ale také proto, že se jedná o každoročně oceňovanou advokátní kancelář v rámci těch nejprestižnějších právních soutěží v České republice. Mezi její významné úspěchy patří např. ocenění vedoucího partnera kanceláře Roberta Plicky jako Právníka roku 2018 v kategorii Pro bono, ocenění Roberta Plicky jako Osobnosti roku 2018 v rámci projektu Český Goodwill, který oceňuje podnikatele a firmy, kterých si lidé váží pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci. Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS je každoročně oceňována v rámci prestižního firemního žebříčku Právnická firma roku a právnické soutěže pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

Neoddělitelnou součást její firemní kultury tvoří společenská odpovědnost, a i z tohoto důvodu se advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS rozhodla podporovat projekt Nadačního fondu Filantia, který se zaměřuje na zdravé vztahy na pracovišti, bezpečné pracovní prostředí a prevenci patologických jevů v této oblasti, což je i jedním z cílů této advokátní kanceláře, která nejen na poli pracovněprávním prosazuje společenské hodnoty a dodržování striktně nastavených etických a morálních pravidel.