Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Etický kodex Svépomocné vztahové skupiny Filantia

Vztahy ve skupině jsou založené na důvěře a respektu a dobrovolnosti

Každý účastník skupiny je povinen se seznámit s etickým kodexem a potvrdit jeho souhlas podpisem. Etický kodex i souhlas s nakládání s osobními údaji (email / nepovinně telefon) bude účastníkovi skupiny zaslán moderátorem.