Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Partneři projektu

Svépomocné vztahové skupiny Filantia získaly záštitu a podporu od MHMP a MPSV