Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

EU Whistleblowing Monitor

Společně s námi můžete sledovat monitoring, v jakém stadiu se nachází legislativa směrnice v jednotlivých zemích.

Společně s námi můžete sledovat monitoring, v jakém stadiu se nachází legislativa směrnice v jednotlivých zemích. Z monitoringu vybíráme:

Česká republika je po transpoziční lhůtě, která byla stanovena do 17.12. 2021

Ve lhůtě  stihlo transpozici z 27 států EU pouze sedm zemí, většinou nedostatečně, 24 států obdrželo výzvu k vyjádření. Očekává se, že v České republice bude zákon přijat nejdříve od 1.1.2023.

K 1. dubnu  uplynulo 15 týdnů  od termínu 17. prosince 2021, kdy všechny členské státy plně provedly  směrnici 2019/1937 .
18 zemí je nyní uvedeno jako  zpožděné  – 1 členský stát je stále uveden jako  nezahájený  (Maďarsko).
Žádná země zatím nemůže být považována za plně  transponovanou  – Evropská komise nyní zahájila  řízení pro porušení práva .

8 členských států přijalo prováděcí zákony. Transpoziční zákony byly vydány v 11 zemích.

  • Ve Španělsku se objevily vážné obavy z nového zákona o oznamovatelích 
  • Ministři v  Belgii v  současné době pracují na návrhu prováděcích právních předpisů
  • Vláda znovu zahájila postup transpozice v Česku
  • Občanská společnost vyzývá k obnovení inkluzivního transpozičního procesu v  Itálii
  • Na Slovensku se brzy očekává reforma whistleblowingového práva