Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Expertní tým

Experti a odborníci, kteří spolupracují s Filantií na dobrovolnické bázi

Annabelle Diamantino

Annabelle Diamantino strávila většinu svého profesního života prací v online technologickém odvětví. Po ukončení studia informatiky na univerzitě v Torontu pracovala 12 let jako regionální IT manažerka v Havas Prague. V roce 2010 založila dva technologické startupy, jeden se zaměřením na náborová řešení. Po prodeji obou podniků řídila filantropický projekt překladu knihy o ekonomii do 9 jazyků, která byla zdarma distribuována v zemích bývalého Sovětského svazu. Její zkušenosti s budováním a péčí o silné týmy ji vedly k tomu, aby se ujala projektů jako zprostředkovatelka zaměstnanců, kde její rolí bylo poskytovat mediační služby a spolupracovat se stranami sporu na dosažení vzájemně uspokojivého řešení.

Annebelle se podílí na rozvoji vzdělávací akademie LiveTHEday a dlouhodobé strategie Filantie.

Annabelle můžete sledovat také na Linkedin


Více o Annabelle vám prozradí tento rozhovor

PhDr. Pavel Beňo

Pavel Beňo vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK. Je zakladatelem občanského sdružení Práce a vztahy, kde již v roce 1999 vznikla první česká poradna pro zaměstnance, kteří se stali terčem mobbingu a bossingu. Je autorem knih Šarmantní násilníci a Můj šéf, můj nepřítel. V roce 2015 spoluzaložil Antimobbingový klub (AMC) Praha.

Pavel Beňo pomohl vybudovat projekt Svépomocné vztahové skupiny Filantia, který se inspiroval zahraniční praxí a je garantem aktivit Nadačního fondu Fiantia.

Více o Pavlu Beňovi vám prozradí tento rozhovor

Mgr. Jitka Nesnídalová

Jitka Nesnídalová vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK. Je psycholožka, která se v rámci své psychologické praxe dlouhodobě věnuje klientům s narušenou sebedůvěrou, úzkostmi či syndromem vyhoření. Je autorkou knih "Bavte se tím, co vás živí" a "Maminko, důvěřuj si". Také je velkou propagátorkou řízených relaxací, které natáčí na svém YouTube kanále. V roce 2021 založila neziskovou organizaci Sunshine, která poskytuje psychologickou pomoc lidem potýkajícími se následky pandemie onemocnění Covid-19. S otázkou šikany na pracovišti se setkala v rámci psychologického pracoviště, které působilo v jednom zařízení státní sféry. S problematikou šikany se tam na ni obraceli zaměstnanci, přičemž si uvědomila, jak závažný a rozšířený je mobbing i bossing a jak je výsostně důležité upozorňovat na šikanu na pracovišti a bojovat proti ní.

Diana Lokajíčková

Diana Lokajíčková vystudovala na Karlově Univerzitě obor právo a právní věda. Je zkušená mediátorka s praxí podnikové, advokační a rodinné mediace. Je absolventkou několika zahraničních studijních stáží. 

Diana se aktivně účastní projektů Filantia - Svépomocná skupina a poradna.

Více o Dianě vám prozradí tento rozhovor