Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti

Partneři projektu

Svépomocné vztahové skupiny Filantia získaly záštitu a podporu od MHMP a MPSV