Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Mobbing a bossing v mateřské škole

Šikana na pracovišti, mobbing, bossing, kyberšikana po dobu pěti let

Kdo je paní Jana? 

 • Pedagogická pracovnice
 • Učitelka MŠ
 • Věk 50 +
 • Má ráda svou práci
 • Rodiče dětí jsou s její prací velmi spokojení
 • Jana má mnoho inovativních nápadů pro zlepšení a rozvoj výuky, které realizovala až do doby začátku šikany, 2017, která trvá už mnoho let / součástí šikany je i bojkot ze strany nadřízených a kolegů paní Janě vykonávat její práci = překážky, odmítání, pomlouvání, dehonestace, přímé lži, falešná obvinění….

5 let šikany a ještě to neskončilo

2014 – Paní Jana nastupuje do zaměstnání, je zkušený pedagogický pracovník, má elán, nové nápady, má ráda svou práci a práci s dětmi, rodiče jsou s ní velmi spokojení, děti jí mají rády 

Březen 2017 - První falešné obvinění paní Jany ze strany kolegů = obvinění bylo vyvráceno a doloženo jako falešné = začátek NEPŘETRŽITÉ šikany

"Po dobu 2 let jsem nikdy neměla problémem na pracovišti a chodila jsem do práce ráda. Situace se změnila v březnu 2017, když mne vedoucí učitelka s paní uklízečkou obvinily z věcí, které jsem neudělala (problém s romským chlapcem ), tak jsem oslovila matku dítěte, která mi řekla, jak to celé bylo, že se mnou nemá žádný problém, ale právě s vedoucí učitelkou, paní uklízečkou a další pedagogickou pracovnicí ! Maminka chlapce  napsala zprávu, ve kterém popisuje nespokojenost a chování právě těchto učitelek a paní uklízečky ke svému synovi. Poslala ji na Odbor školství a památkové péče."

Paní Jana byla odkázána na zřizovatele a tím je MÚ – ten nic neřešil.

Červen 2017 - Druhé falešné obvinění – údajné odcizení 1 000 CZK – opět paní Jana vyvrátila

Vytrvalé vytýkací dopisy paní Janě po dobu 5 let - důvod k trvalému odebrání finančního osobního příspěvku = 600 CZK měsíčně a vyhrožování ukončením pracovního poměru

Paní Jana se brání, falešná obvinění úspěšně vyvrací a nesouhlasí s nespravedlivým odejmutím finančního osobního příplatku za vykonstruované lživé výtky – paní Jana bojuje za spravedlnost 5 let

Říjen 2017 - Dovolání paní Jany se k MŠMT poprvé 

Vážená paní Jano,

děkuji za zprávu, způsob řešení je Vaším rozhodnutím, včetně možné medializace případu.

Přeji hezký den.

Srdečně zdravím

Mgr. Vladimír Sklenář

ministerský rada
oddělení institucionální výchovy a prevence

Únor 2019 - Dovolání paní Jany se k MŠMT podruhé 

Vážená paní Jano,

úvodem je třeba sdělit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy není kompetentní hodnotit kvalitu vzdělávání a prošetřovat uvedené skutečnosti. Tyto kompetence v rámci inspekční činnosti a hodnocení vzdělávací soustavy z hlediska dodržování právních předpisů patří České školní inspekci (dále ČŠI).

Jelikož v dopise sdělujete, že jste již kontaktovala ČŠI, doporučujeme Vám obrátit se s výsledkem šetření přímo na Ústředí ČŠI, které se bude podnětem zabývat.

Pokud pro Vás výše uvedené nebude dostačující a porušení jsou natolik závažná, jak v dopise sdělujete, obraťte se se svými důkazy týkající se mobbingu, stalkingu a jiných závažných obvinění, která zmiňujete, na Policii ČR a podejte trestní oznámení, případně dejte podnět k soudnímu řízení.

S pozdravem

Ing. Eva Čonková

Vyčleňování z kolektivu:

 • Když byly dříve 2 stoly v jídelně ( ještě před rekonstrukcí MŠ ), měla jsem při obědě dokonce stůl zvlášť, abych nemohla sedět s ostatními učitelkami.
 • Když náhodou kolegyně X při obědě seděla u stolu, tak po mě chtěla, abych se zvedla a sedla si jinam.   
 • Při pobytu venku si nemohu sednout na lavičku také s ostatními učitelkami - zakazuje mi to kolegyně X.
 • Nevím nic o tom, kdo má např. narozeniny, na koho se prostě vybírají peníze, apod., ráda bych také přispěla a šla popřát, ale jsem vyčleněna, nepočítá se se mnou.
 • Učitelky z MŠ se ke mně díky situaci která panuje v naší MŠ a zkresleným informacím ze strany učitelek z MŠ postupně obracejí zády – což dříve nebylo. Jsou ovlivněné a mají strach.
 • Kolegyně Y říká dětem ze své třídy, aby mě nezdravily a že je nemám ráda – děti se mě na to ptaly na školní zahradě a vím to také od rodičů dětí – léto 2020
 • Více jak 3 roky si přede mnou ostatní učitelky zamykají své třídy = mám tudíž omezený pohyb po MŠ, není možné si např. půjčit stavebnice pro děti z jiné třídy, apod.
 • Nikdo není ochoten mi pohlídat děti v době, když potřebuji na WC = zdrav. problémy, nedostatečný pitný režim
 • Ředitelka mě vědomě nutí porušovat bezpečnost práce u dětí 

Červen 2020 - Petice rodičů na obranu paní Jany

Adresát petice MU na podnět rodičů a jejich petice nereagoval

Vytrvalý mobbing, kterému paní Jana čelila a čelí:

„ Nechceme jí tady, my se jí snad nezbavíme holky. Jak bude vychylovat, pošlu jí do prdele, kurva neser mě, ty krávo jedna.
„ Už i paní X říká, že se k ní máme chovat natvrdo „
„ Holky, nebude tu mít na nic žádnýho svědka, kdyby něco, tak budeme říkat ….my nic nevíme, nic jsme neviděly, neslyšely….nebudeme jí nic říkat „
„ Musíme to vzít do svých rukou, ať ředitelka přitvrdí „
„ Hele, ty musíš pořád ředitelce říkat, že jí tady nechceme. To je kráva, hajzl „
„ Svině jedna. Řekla jsem ředitelce, aby na ní napsala stížnost na ČŠI, na zřizovatele a jestli to neudělá, tak že dáme hromadnou výpověď. Když nám jí tady nechá, tak se z ní tady posereme.“

"Paní X by na ní holky platila, ta by jí zlikvidovala hned, ta by jí dala, ta potřebuje pevnou ruku.“
„To je její poslední šance, já jí ukážu, to mě ještě nezná, mám větší  ego než ona, už chci aby vypadla."
„Říkám ředitelce, ty vole, 3 roky na ní píšeme stížnosti a pořád  se nic neděje„
"Hele, ty na ní musíš pořádně přitvrdit, jako že jsi vedoucí učitelka, musíš mít větší pravomoce.„
„Já nemám žádný pravomoce, já mám jen předávat informace a už mě  to vůbec nebaví.“
„Nevím proč vůbec leze do práce, proč není doma. ...roznáší tu koronavirus.„

Mobbing je druh rafinované šikany na pracovišti. Samotný pojem mobbing má základ v angličtině (mob = hromadně napadnout, dotírat) a používá se také v etologii (zavedl ho Konrad Lorenz, kde popisuje chování zvířat, kdy si zvířecí společenství (např. stádo) brání své území před vetřelcem tím, že na něj jako celek útočí. V samotných anglicky mluvících zemích se pro označení šikany na pracovišti užívá pojmu emotional abuse (emoční týrání, emoční špatné zacházení). V češtině se lze setkat i s označením teror na pracovišti nebo psychoteror.

Stresující pracovní prostředí může způsobovat poruchy spánku, bolesti hlavy, břicha, dušnost, potíže se soustředěním. Chronický stres může mít za následek úzkost, nespavost, vysoký krevní tlak a oslabený imunitní systém. Může způsobovat také srdeční choroby.