Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti

Kurzy a semináře

Nadační fond Filantia nabízí vzdělávací kurzy, přednášky a semináře, jejichž prostřednictvím získáte znalosti pravdivé a relevantní o problému, který není v tuto chvíli dostatečně přehledný, nemluví se o něm. Chcete-li řešit patologické jevy, měli byste klást důraz na prevenci. 

Kurzy jsou realizovány prostřednictvím vzdělávacího centra LiveTHEDay s.r.o.

Workshopy a přednášky Filantia
Na základě vaší objednávky vás budeme kontaktovat a vyžádáme si více informací. Pro koho je přednáška určena, k jakému má vést cíli, kolik posluchačů bude přítomno a jakou časovou dotaci chcete přednášce věnovat.  Miroslav Škoda je konzultant pro lidské zdroje, komunikaci a marketing. Řídil 11 let rádio Frekvence 1. Jako projektový manažer stál za vznikem Rádia ZET. Na Slovensku se podílel na restrukturalizaci rádia Okey a jeho začlenění do skupiny Lagardere Active Radio International. Vybudoval společnou redakci Frekvence 1 a Evropy 2 a optimalizoval síť regionální redakcí těchto rádií. V roli vedoucího programu nebo dramaturga stojí za desítkami úspěšných pořadů, show a moderátorů. Za více než dvacet let v médiích má bohaté zkušenosti s managementem výrazných až hraničních osobností a s řešením krizových situací.       Miroslava můžete sledovat také na Linkedin V rozhovoru s Miroslavem se dozvíte hodně o jeho zkušenostech a postojích

Read more
Individuální mentoring program s Miroslavem Škodou
Individuální mentoring program s Miroslavem Škodou Filantia podpora s nabídkou individuálního mentoringu nebo koučingu je cestou k pochopení, porozumění a nalezení řešení Vašich potíží v pracovně právních vztazích. Cílem je spokojený tým, který podává skvělé výkony. Mobbing i bossing má vždy minimálně dva aktéry. Ač je to pro mnohé z nás těžko uchopitelné jak racionálně, tak především pocitově – v tomto nerovném vztahu nemá problém pouze jedna strana.      Jsme si vědomi toho, že vůči patologickým vztahům a toxickým osobám na pracovišti neexistuje stoprocentní imunita. Pomáháme nacházet řešení.   V případě vašeho zájmu nás kontaktujte prostřednictvím formuláře zde Potřebujete získat praktické dovednosti, cenné rady, abyste manažersky zvládali rizikové osoby a krizové situace? Máte v týmu konfliktního člověka a potřebujete pomoci s řešením sporů? Jak se chovají manažeři ve Vaší firmě? Je jejich styl řízení v souladu s týmem a hodnotami Vaší firmy? Nacházíte se ve fázi vnitřního uvědomění; jako mobber či bosser se ocitáte uprostřed toxických vztahů, které Vás tíží? Jen silný člověk se dokáže podívat pravdě do očí. Jste důsledný a nekompromisní manažer? Prostě dodržujete řád a požadujete jeho dodržování i od Vašich podřízených. Vnímá to Váš tým stejně? Kde končí důslednost a začíná bossing? Jak rozpoznat toxické osoby?  Stali jste se obětí mobbingu? Je velmi složité dostat se z jeho kleští vlastními silami. Předcházejte problémům, sestavte si tým snů…   Jsme otevření i Vašemu problému, který chcete pochopit, rozebrat a vyřešit. Nabízíme sezení s koučem, mentorské lekce, individuální program na míru Vašim potřebám. Napiště nám.       

Read more
Vztahová patologie - základní pojmy
 

Read more
Vzdělávání pro „dobrovolníky všeho druhu“
Chcete pomáhat, zapojit se a angažovat se? Nabízíme vzdělávání, které vás na tuto roli připraví.  Chcete se stát vedoucím vztahové skupiny? Chcete pomáhat Filantii vést semináře? Chcete se věnovat mediaci?  Kontaktujte nás prostřednictvím poptávkového formuláře.  Pro koho je tato nabídka vzdělávání vhodná? pro „dobrovolníky všeho druhu“, kteří se chtějí angažovat – či se dokonce již nějak angažují – na poli řešení vztahových konfliktů a problémů – mediátory, zprostředkovatele, odboráře, právníky, sociální pracovníky , poradkyně a poradce, atp. … – pro všechny ty, které/kteří by se chtěli angažovat v individuální či skupinové formě poradenství, pomoci a prevence – ať již formou face tu face (tváří v tvář příp. i telenicky)  Odborným garantem vzdělávání je PhDr. Pavel Beňo. Rozhovor s Pavlem Beňem, který poskytl Filantii, si můžete přečíst zde. 

Read more