Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

FilantiaTV - Antimobbing - nenásilí ve vztazích

Výjimečný seriál o vztazích na pracovišti má již 4 díly

1. díl série vzdělávacích videí věnujících se vztahům a problémům na pracovišti vás provede základními typy vztahových problémů. V rozhovoru s psychologem a dokumentaristou Pavlem Beňou rozebírá Jiří Devát klíčové pojmy a role ve vztahových strukturách na pracovišti. Role manažera jakéhokoliv podniku má svá specifika, ale hlavním atributem je především důraz na vedoucí schopnosti. Kdy si řadový manažer začne připadat jako stylizovaný bůh a jak to ovlivňuje jeho podřízené? Proč takový člověk ztrácí kontakt s realitou a obklopuje se jen svými fanoušky? V půlhodinovém rozhovoru se dozvíte více o jednotlivých typech psychosociálních problémů, se kterými se na pracovištích setkáváme. 

Vyrobeno v produkci WasabiProduction, režie Ivana Křenová

1. díl sledujte online zde

2. díl se zabývá dalším tématem lidská důstojnost. Je to vlastnost, která má význam ve vzájemném zacházení osob jakožto sobě rovných. Proč je tento termín tak zásadní ve zhodnocování situace, kdy se zaměstnanec setkává s nějakou formou šikany na pracovišti? Křik, pomluvy, znevažování pracovního výkonu a jiné obdobné chování na pracovišti, znevažuje zaměstnancovu čest a důstojnost. Kdy je na čase, abychom takovouto situaci začali aktivně řešit?

Vyrobeno v produkci WasabiProduction, režie Ivana Křenová

2. díl sledujte online zde