Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Pozvánka

Co dělá jednotlivce a organizace úspěšnými

Rádi bych Vás jménem spolku Mnoho světů a Nadačního fondu Filantia pozvali na přednášku Co dělá jednotlivce a organizace úspěšnými. Přednáška se uskuteční 16. září 2021 v 17:00hodin v prostorách Kulturního domu Jilm, Roztocká 500, 514 01.

Přednáška bude streamována

Cílem přednášky, která se koná v rámci cyklu Je čas otevřít oči, je otevřít prostor pro konstruktivní diskuzi o závažných otázkách a problémech, které tato zlomová doba přináší, a pomoci tak společnosti proměnit současnou krizi v příležitost. Posláním organizátorů je přizvat do debaty odborníky na management, mediaci, psychologii a další obory.

Mezi potvrzené řečníky patří Jiří Devát, který během své kariéry zastával vysoké manažerské pozice v Microsoftu, Cisco Systems a Czech Airlines. Díky tomu se stal uznávaným lídrem pro rozvoj obchodních strategií nadnárodních společností. Miroslav Škoda, je konzultant pro lidské zdroje, komunikaci a marketing. Řídil 11 let rádio Frekvence 1. Annabelle Diamantino, její zkušenosti s budováním a péčí o silné týmy ji vedly k tomu, aby se ujala projektů jako zprostředkovatelka zaměstnanců, kde její rolí bylo poskytovat mediační služby a spolupracovat se stranami sporu na dosažení vzájemně uspokojivého řešení. Více se o řečnících se dočtete zde. Podívejte se také na video z TV Filantia, které jsme vytvořili ve spolupráci s psychologem Pavlem Beňem na téma patologické vztahy na pracovišti. 

Problém násilí na pracovišti není jen etický problém, ale i ekonomický. Lidem, kteří se s patologickými jevy dostanou do styku, byť jen jako nezúčastnění svědci – prudce klesá produktivita. Pokud třetina zaměstnanců deklaruje, že mají tu zkušenost, je to i značný ekonomický problém a firmy by ho ve vlastním zájmu měli řešit. Pro management a vlastníky firem jsou důležité identifikace a řešení patologických jevů, které ovlivňují efektivní fungování pracovního kolektivu.

88% případů šikany, respektive nějaké formy psychické násilí nikdo fakticky neřeší. 45 % případů nikdo ani neoznámí. 43 % se oběť snaží řešit neformálně. Patologické vztahy v  kolektivu poškozují celou firmu. Procesy jsou nastavené tak, že jednotlivce je možné obětovat ve prospěch celku. Ale funguje to obráceně – negativní jevy se multiplikují do celé pracovní skupiny nebo firmy. Negativní dopad na výkonnost má už jen pocit, že k šikaně dochází. Mnohdy takto pracovníci mohou hodnotit i nezvládnutou komunikaci ze strany nadřízeného. Dopad na pracovní morálku a výkon je ale stejný. Data výzkumu nám říkají, že zhruba třetina případů jsou nějakým druhem jednorázového konfliktu s nadřízeným nebo kolegou. A zaměstnanci to mylně označí za šikanu a chovají se tak – tedy opět ztráta motivace, fluktuace a pro firmu rostoucí náklady. Je v bytostném zájmu firem lidem seznámit se s termínem Vztahová kultura.

data z výzkumu Nadačního fondu Filantia:

48 % zaměstnanců není v práci spokojeno (19% finančního ohodnocení, 10% uznání svojí práce, 9% špatná atmosféra, 8% náplň práce).

Nejvíce zaměstnanci čelí útokům nadřízeného (bossing) 51% a kolegů (mobbing) 36 %.

Pachatelé: 53% muži, 47 % ženy. Oběti: 58 % ženy, 42 % ženy. V 64 % případů je obětí jednotlivec, ve 24 % skupina pracovníků. V 71 % případů je obětí řadový zaměstnanec, v 15 % střední a vyšší management, ve 3% majitel firmy nebo TOP management. Chování útočníka obhajuje: 23 % nadřízený, 19 % kolega útočníka, 13 % kolega oběti (27% případů nikdo).