Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Svépomocná vztahová skupina - přihláška

Respekt, důvěru, porozumění, vyslechnutí, radu, to Vám nabízíme ve Svépomocné skupině Filantia

Skupina se stala pro mě pilířem, o který se lze opřít. Nacházím zde velké porozumění, oporu a také pocit bezpečí. Jsem vděčná za to, že taková skupina existuje a že jsem zde potkala takové lidi, kteří mají nejen obdobnou zkušenost, ale také vědomosti a znalosti, jejichž sdílení je pro mne velkou pomocí. Přeji všem, kteří si prochází nebo prošli bossingem, mobbingem nebo šikanou v zaměstnání, aby měli takové štěstí jako já a měli možnost se svěřit a sdílet své trápení zde, ve Filantii. 

Lenka

 

Jde o unikátní projekt, který jsme budovali dlouho. A ověřili jsme si, že Svépomocná skupina má svůj význam pro mnoho lidí. Že umí pomáhat a poskytovat podporu. Je to citlivé téma, pokud Vás někdo v práci šikanuje, bossuje, mobbuje, zkrátka činí Vám příkoří.

Stud, neznalost našich práv, nátlak na pracovišti, psychické vyčerpání, ponižování, kterému čelíme, to všechno nás omezuje a brání tomu, abychom se dokázali ohradit. Možnost mít se s kým poradit, svěřit se, slyšet názory druhých, kteří nejsou zatíženi emocemi a mohou nám pomoci vidět situaci z jiných úhlů pohledů, to je velmi důležité. 

Pokud právě prožíváte na pracovišti těžké období, hledáte radu, zapojte se do Svépomocné skupiny Filantia. Tuto unikátní službu poskytuje Filantia zdarma.

S dalšími instrukcemi Vás budeme kontaktovat. Skupina se schází každé dva týdny, v časové dotaci 2 hodiny. Skupiny probíhají v současnosti online. 

Cílová skupina
Cílovou skupinou služby jsou jednotlivci zažívající obtížné události na pracovišti. Tyto události často vyplývají z patologických vztahů a neférového zacházení  a nesou s sebou sociální a zdravotní rizika.

Účastníci musí porozumět pravidlům Svépomocné skupiny.

Služba nemůže být poskytnuta osobám, které nespadají do cílové skupiny, a také těm, kteří svým chováním ohrožují efektivitu služby.

Zásady poskytování služby
Anonymita – uživatel může ve skupině vystupovat pod přezdívkou či smyšleným jménem.
Bezplatnost – služby v rámci Svépomocné skupiny jsou zdarma.
Dobrovolnost – účastník může přicházet a odcházet podle svého rozhodnutí, není zde vyžadována pravidelná účast. 
Rovnost – účastníci vystupují jako partneři a zachovávají ke všem jednotlivcům stejný přístup.
Respekt – účastníci respektují odlišnosti názorů a postojů apod.

Kapacita skupiny
Okamžitá maximální kapacita je deset účastníků na jednoho moderátora.

Pamatujte, nejste v tom sami.