Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Termíny setkávání Svépomocné skupiny

Svépomocná vztahová skupina se setkává pravidelně v intervalu dvou týdnů, ve středu, od 20:00 do 22:00 hodin. 

Setkávání probíhá online. Pozvánku rozesílá moderátor skupiny. 

Každý nový účastník se seznámí s Etickým kodexem a přihlásí se prostřednictvím přihlášky nebo prostřednictvím zprávy zaslané na info@filantia.cz 

Termíny 2022

Setkávání skupiny probíhá vždy v časové dotaci dvě až tři hodiny od 20:00

 

22.6. 2022

  6. 7. 2022

20. 7. 2022

  3. 8. 2022

17. 8. 2022

31. 8. 2022

14. 9. 2022

Svépomocné skupiny jsou bezplatná služba, protože je naším cílem, aby byla dostupná každému, kdo ji potřebuje. Pokud jste využili této služby a byla pro Vás přínosná, a jste schopni poskytnout dar, bez ohledu na jeho výši, pomůžete nám rozšiřovat tuto službu a pomáhat dalším lidem, kteří se stali obětí šikany na pracovišti. 

Můžete také přispívat pravidelně třeba 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč měsíčně. Nebo jinou libovolnou částku ve prospěch nadačního účtu 26810300/5500. 

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.