Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Termíny setkávání Svépomocné skupiny

V roce 2023, každý lichý týden, ve čtvrtek od 19:00 hodin

Svépomocná vztahová skupina se setkává pravidelně v intervalu dvou týdnů, ve čtvrtek od 19:00. 

Setkávání probíhá online. Pozvánku rozesílá moderátor skupiny - Julie Růžičková. 

Každý nový účastník se seznámí s Etickým kodexem a přihlásí se prostřednictvím přihlášky nebo prostřednictvím zprávy zaslané na info@filantia.cz 

Termíny v roce 2023

Setkávání skupiny probíhá vždy v časové dotaci dvě až tři hodiny od 19:00

Únor: 2.2., 16.2.

Březen: 2.3., 16.3., 30.3.

Duben: 13.4., 27.4.

Květen: 11.5., 25.5

Červen: 8.6., 22.6.

Červenec: 6.7., 20.7.

Srpen: 3.8., 17.8., 31.8.

Září: 14.9., 28.9

Říjen: 12.10., 26.10.

Listopad: 9.11., 23.11.

Prosinec: 7.12., 21.12.

 

Svépomocné skupiny jsou bezplatná služba, protože je naším cílem, aby byla dostupná každému, kdo ji potřebuje. Pokud jste využili této služby a byla pro Vás přínosná, a jste schopni poskytnout dar, bez ohledu na jeho výši, pomůžete nám rozšiřovat tuto službu a pomáhat dalším lidem, kteří se stali obětí šikany na pracovišti. 

Můžete také přispívat pravidelně třeba 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč měsíčně. Nebo jinou libovolnou částku ve prospěch nadačního účtu 26810300/5500. 

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. 

 

Co můžete dělat, když:
Se potřebujete poradit a nahlédnout na svoji situaci věcně, konstruktivně? 
Chcete pochopit, jestli stav věcí, ve kterém se nacházíte, je v pořádku?
Se ptáte sami sebe: je to můj subjektivní pocit anebo se to skutečně děje?
Nemáte dostatečný odstup od dané problematiky, protože se to týká přímo Vás? 
Se dlouhodobě cítíte zmateně, unaveně, frustrovaně a vyčerpaně? 
Nemáte energii?
Netěšíte se do práce, kterou jste dříve měli tolik rádi? 
Pracujete více nežli před tím, ale jakoby se svět kolem Vás zúžil pouze na vidění Vašich chyb, často údajných chyb a nedostatků? 
Jste vmanipulování do cyklu pocitu sebeobviňování a strachu?
Nechcete zatěžovat partnera ani přátele, co když Vás nepochopí?
Nechcete zatěžovat kolegy, kteří, zdá se Vám, se už od Vás trochu odtahují?Hůře spíte a jste podráždění? 

Udělejte první krok k tomu, abyste si pomohli. Napište si, co prožíváte, co cítíte. Napište si to jen pro sebe, jelikož psaní je psychoterapie. Pomůže Vám formulovat Vaše myšlenky, pocity a budete se v nich umět lépe orientovat. Nahlédnete na svoji situaci z odstupu. A můžete to také sdílet s námi. Filantia existuje pro lidi, jako jste Vy, s cílem podpořit a pomáhat těm, kteří v dané chvíli čelí nebo se potýkají s následky bossingu a/nebo mobbingu na pracovišti. Nepotřebujeme vědět, kdo jste, kde bydlíte, kde pracujete – nepotřebujeme o Vás vědět vůbec nic. Ale chceme Vám pomoci, pokud můžeme. Můžeme Vám nabídnout ucho, které naslouchá bez předsudků. Můžeme Vás podpořit radou ve Vaší situaci. Můžeme Vám pomoci pochopit, co se děje. Poskytnout Vám způsoby, jak zlepšit Vaši situaci. Pomoci Vám zkoumat možnosti, které máte – a po celou dobu můžete zůstat v naprosté anonymitě.

Můžete se účastnit Svépomocných vztahových skupin, můžete zaslat dotaz, můžete jen sdílet svůj příběh. Kontaktujte nás na adrese info@filantia.cz nebo JulieRuzickova@filantia.cz 

Pro vstup přihlášení do Svépomocných vztahových skupin klikněte zde