Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Termíny setkávání Svépomocné skupiny

Svépomocná vztahová skupina se setkává v intervalu dvou týdnů, ve středu, od 20:00 do 22:00 hodin. 

Setkávání probíhá online. Pozvánku rozesílá moderátor skupiny. 

Každý nový účastník se seznámí s Etickým kodexem a přihlásí se prostřednictvím přihlášky nebo prostřednictvím zprávy zaslané na info@filantia.cz 

Termíny prosinec 2021

  8. 12. 2021 - 20:00

22. 12. 2021 - 20:00 

Termíny leden - červen 2022

Setkávání skupiny probíhá vždy v časové dotaci dvě hodiny od 20:00

  5.1. 2022

19.1. 2022

 2. 2. 2022

16.2. 2022

  2.3. 2022

16.3. 2022

30.3. 2022

13.4. 2022

27.4. 2022

11.5. 2022 

25.5. 2022

  8.6. 2022

22.6. 2022

Svépomocné skupiny jsou bezplatná služba, protože je naším cílem, aby byla dostupná každému, kdo ji potřebuje. Pokud jste využili této služby a byla pro Vás přínosná, a jste schopni poskytnout dar, bez ohledu na jeho výši, pomůžete nám rozšiřovat tuto službu a pomáhat dalším lidem, kteří se stali obětí šikany na pracovišti. 

Můžete také přispívat pravidelně třeba 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč měsíčně. Nebo jinou libovolnou částku ve prospěch nadačního účtu 26810300/5500. 

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.