Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Kurzy a semináře

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci instituci: LiveTHEDay s.r.o., IČO: 09539441
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace se stanoví do 21.09.2027

Nadační fond Filantia nabízí vzdělávací kurzy, přednášky a semináře, jejichž prostřednictvím získáte znalosti pravdivé a relevantní o problému, který není v tuto chvíli dostatečně přehledný, nemluví se o něm. Chcete-li řešit patologické jevy, měli byste klást důraz na prevenci. 

Kurzy jsou realizovány prostřednictvím vzdělávacího centra LiveTHEDay s.r.o. Školení realizujeme v prostorách Idea Delivery Lab, v sídle Nadačního fondu Filantia, v Praze 5, Štěfánikova ulice.

LiveTheDay akademie vytváří zisk, který je využíván na rozvoj projektu Svépomocná vztahová skupina.

Vzdělávací akademie LiveTHEDay zajišťuje vzdělávání jednotlivců i celých týmů v prostorách IDL 

 

 Vyberte si z nabídky kurzů, seznamte se s profily školitelů a odborných garantů. 

 

Osobnosti LiveTheDay akademie
Jiří Devát je garantem vzdělávací akademie a každý kurz, školení a přednáška vzniká pod jeho dohledem. LiveTheDay akademie klade důraz na to, aby obsah vzdělávacích, výukových a informačních materiálů byl autentický, podložený znalostí skutečných potřeb a s prokázanou orientací se v problematice. Není cílem akademie nabízet jen teorii, ale praktické rady a postupy, včetně pomoci v osobním rozvoji. Víme co mluvíme, ke komu mluvíme, proč o tom mluvíme. Naplňujeme poslání Filantie - chceme pomoci jednotlivcům i organizacím, aby pracovali v prostředí zdravé vztahové kultury a mohli rozvíjet a naplňovat svůj potenciál.  Tým LiveTheDay akademie Zisk generovaný prodejem služeb LiveTHeDay akademie je určený na podporu rozvoje činnosti Nadačního fondu Filantia a na rozvoj projektu Svépomocná vztahová skupina.  Jiří Devát Jiří Devát řídil nadnárodní společnosti a v současnosti se věnuje podpoře rozvoje firemní a vztahové kultury. Je spoluzakladatelem Filantie.   Přednášku Jiřího si můžete objednat zde.  Annabelle Diamantino Má zkušenosti s budováním týmů, s řešením konfliktních situací na pracovišti, s náborovými procesy. Annabelle moderuje a vede workshopy, které jsou zaměřené na: 1) Manipulaci - Odhal svého manipulátora. Objednat zde 2) Asertivitu - Nauč se říkat NE. Objednat zde 3) Narcistní osobnosti - Narcis má rád jenom sebe. Objednat zde Tyto unikátní workshopy jsou postavené na interakci s účastníky, na modelovaných situacích a jsou vedeny v tandemu Annabelle a Julie. Julie Růžičková Je spoluzakladatelkou Filantie, studovala vyučování dospělých, založila Svépomocné vztahové skupiny Filantia, které moderuje.  Miroslav Škoda Mirek má mnohaletou praxi z mediální sféry a s řízením týmů.  Ivana Křenová Ivana je zkušená dramaturgyně, režisérka, dokumentaristka, s letitou praxí ve výuce. 

Read more
Workshopy a přednášky Filantia
Na základě vaší objednávky vás budeme kontaktovat a vyžádáme si více informací. Pro koho je přednáška určena, k jakému má vést cíli, kolik posluchačů bude přítomno a jakou časovou dotaci chcete přednášce věnovat.  Přednášky vedou naše osobnosti: Jiří Devát a Miroslav Škoda Jiří Devát - předseda správní rady Filantia - vedl český a slovenský Microsoft i Cisco Systems, byl v představenstvu Českých aerolinií a SITA. Díky tomu se stal uznávaným lídrem pro rozvoj obchodních strategií nadnárodních společností. Během své kariéry zastával vysoké manažerské pozice, stejně jako podnikal. Zná všechny aspekty fungování jak velkých firem, tak i startupů. Z vlastní zkušenosti. Oceněn jako Osobnost české ekonomiky či Manažer roku. Jiří je velmi inspirující člověk a věnuje se také filantropii, má rád umění. Jeho oblíbenou kapelou jsou The Police, ale přitom jeho diskotéka obsahuje na dva tisíce alb. Z jídel má nejraději valašskou zelňačku, ale sám vaří také francouzskou, marockou i japonskou kuchyni. Jeho pevné názory stojí na širokém poznání světa. A vy s ním můžete strávit jeden celý pracovní den.  Miroslav Škoda - člen správní rady Filantia - je konzultant pro lidské zdroje, komunikaci a marketing. Řídil 11 let rádio Frekvence 1. Jako projektový manažer stál za vznikem Rádia ZET. Na Slovensku se podílel na restrukturalizaci rádia Okey a jeho začlenění do skupiny Lagardere Active Radio International. Vybudoval společnou redakci Frekvence 1 a Evropy 2 a optimalizoval síť regionální redakcí těchto rádií. V roli vedoucího programu nebo dramaturga stojí za desítkami úspěšných pořadů, show a moderátorů. Za více než dvacet let v médiích má bohaté zkušenosti s managementem výrazných až hraničních osobností a s řešením krizových situací.   Naše přednášky PATOLOGICKÉ JEVY V TÝMU - VZNIK, ZVLÁDÁNÍ, PREVENCE ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT JAK ELIMINOVAT TÝMOVÉ PATOLOGIE DESATERO BEZPEČNÉ FIRMY MOBBING, BOSSING, PSYCHICKÉ NÁSILÍ NÁSILÍ A MOC VRS VÝKON A EFEKTIVITA KOMUNIKACE S AGRESOREM              

Read more
Vztahová patologie - základní pojmy
 

Read more
Vzdělávání pro „dobrovolníky všeho druhu“
Chcete pomáhat, zapojit se a angažovat se? Nabízíme vzdělávání, které vás na tuto roli připraví.  Chcete se stát vedoucím vztahové skupiny? Chcete pomáhat Filantii vést semináře? Chcete se věnovat mediaci?  Kontaktujte nás prostřednictvím poptávkového formuláře.  Pro koho je tato nabídka vzdělávání vhodná? pro „dobrovolníky všeho druhu“, kteří se chtějí angažovat – či se dokonce již nějak angažují – na poli řešení vztahových konfliktů a problémů – mediátory, zprostředkovatele, odboráře, právníky, sociální pracovníky , poradkyně a poradce, atp. … – pro všechny ty, které/kteří by se chtěli angažovat v individuální či skupinové formě poradenství, pomoci a prevence – ať již formou face tu face (tváří v tvář příp. i telenicky)  Odborným garantem vzdělávání je PhDr. Pavel Beňo. Rozhovor s Pavlem Beňem, který poskytl Filantii, si můžete přečíst zde. 

Read more